icon-sprayPintat d’Estructures Metàl·liques

La idiosincràsia de les estructures metàl·liques fa que es requereixin uns tractaments especials per aplicar la pintura. Apintesa està perfectament preparada i dotada a nivell de recursos tant materials com humans per fer-li front.

Per la seva naturalesa, els metalls de tot tipus són sensibles a l’acció de l’oxigen, fent que sigui vulnerable a oxidacions a mesura que passa el temps. Per això es fa molt necessària l’aplicació d’una pintura especial que protegeixi i inhibeixi aquest procés, aïllant el metall de qualsevol factor que el pogués degradar.

És indispensable procedir seguint diversos passos sent sempre el primer una neteja a fons de tota la estructura metàl·lica perquè resti lliure de contaminants. Les següents accions han de ser les capes de pintura que requeria dita estructura i que Apintesa s’encarregarà de determinar segons la situació a la qual s’enfronti, oferint sempre les solucions de més qualitat als seus clients.

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS

Demana pressupost sense compromís i et respondrem a la major brevetat possible.

DEMANAR PRESSUPOST